Wikia


WelkomEdit

Jeugd schaatsles Schaatsclub Gouda is trots op jou dat jij de moeite neemt en energie wilt steken in het leren lesgeven.

Deze serie les brieven beschrijven de belangrijkste theoretische onderdelen van het lesgeven aan lerende schaatsertjes. Zonder veel bla bla, alleen de belangrijke zaken komen aan de orde. Dit is daarom geen volledige schriftelijke opleiding tot jeugdschaats-leider / leidster. Wil je wel een KNSB schaatstrainers opleiding dan kun je dat aangeven bij leden van de technische commissie. De KNSB stelt als eis dat je minimaal 18 jaar moet zijn. Tot die tijd kun je gebruik maken van de ervaring binnen de vereniging en deze serie lesbrieven.

LesmateriaalEdit

Bij elke lesbrief is een kaartje met daarop de belangrijkste punten uit de les en achterop enkele tips. Dit kaartje is zo gemaakt dat je hem makkelijk in je jaszak kunt meenemen en tijdens de les kunt gebruiken. Of je kunt hem in de bus terug gebruiken om te analyseren hoe je les is verlopen. Dan kun je een begin maken met de les van volgende week.

VragenEdit

Omdat je via deze lesbrief niet onmiddellijk antwoord krijgt op vragen zijn er verwijzingen opgenomen naar andere les brieven en internetsites.

Tip: Stel je vragen aan ervaren jeugdschaatsleiders/-sters

Hoe kom je aan een lesbriefEdit

Als je assisteert in het les geven aan de jeugdschaatsertjes op “de Uijthof” in Den Haag krijgt je elke week, dat er gewoon les wordt gegeven, een nieuwe lesbrief met het bijbehorende kaartje. De les kun je tijdens de busreis lezen en bespreken met andere junioren en/of jeugdschaatsleiders.

VerbeteringEdit

Dit is een eerste uitgave van deze serie, als je vragen hebt, iets mist, op– of aanmerkingen hebt laat het dan weten via schaatsles@planet.nl. We zullen deze verwerken in de volgende serie.

SuccesEdit

We zijn enthousiast over het verbeteren van ons jeugdschaatsers, jij bent daar een belangrijk onderdeel in. Met dit stukje extra theorie zal je meer plezier krijgen in het lesgeven.

Als laatste wensen we je veel succes met het lesgeven aan de jeugd van onze vereniging.

Herfst 2006